Valideringsarbete i teori och praktik – en introduktion

Välkommen till Skolverkets utbildning!
För dig som arbetar med kartläggning och/eller bedömning av individers reella kompetenser.

Utbildningen

  • är gratis och öppen för alla
  • kan göras helt i din egen takt
  • ger ökad kunskap om kartläggning och bedömning
  • ger verktyg till stöd i valideringsprocessen
  • stärker dig i din yrkesroll
  • bidrar till att varje individ utifrån sin förutsättning får bästa möjlighet att gå vidare i sin yrkesroll.

Valideringsutbildningen utgörs av 5 kapitel och ett avslutande test. När utbildningen har genomgåtts med godkänt resultat går det att skriva ut ett personligt intyg.

För att gå utbildningen behöver du registrera ett konto med namn och e-postadress.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission/ Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Har du redan ett konto kan du logga in här nedan

 

Stäng
Stäng
Stäng
Success! Indicates a successful or positive action.
Error! Indicates a successful or positive action.